Dodatni uslovi najma

Dodatni uslovi najma


Najam vozila

1. Obračun usluge najma je iskazan u Dinarima (RSD).

2. Cena najma uključuje vreme najma, pređenu kilometražu, Osiguranje od odgovornosti za štetu prema trećim licima do iznosa utvrđenog zakonom i polisom obaveznog osiguranja Osiguravajućeg društva kod kojeg Najmodavac osigurava vozilo osim ukoliko Ugovorom o najmu nije drugačije predviđeno.

3. Najmoprimac je materijalno odgovoran za štete prouzrokovane trećim licima, preko zakonom propisanog iznosa, nastale u udesu njegovom krivicom.

4. Minimalno korišćenje usluga je 24 časa i 200 km koliko će Najmoprimcu biti zaračunato bez obzira na kraće vreme ili manji broj pređenih kilometara.

5. Prekoračenje korišćenja vozila do 60 minuta se ne zaračunava. Nakon 60 min zaračunava se dodatni dan najma. Odgovornosti i osiguranja Osiguranje za štete nastale na vozilu

6. Osiguranje za krađu / gubitak vozila • Krađu ili nestanak vozila u toku najma Najmoprimac mora, odmah bez odlaganja, da prijavi Najmodavcu i nadležnoj Policiji u mestu gde se krađa – nestanak desio i da popuni Izveštaj o krađi / gubitku vozila u poslovnici Najmodavca. • Ukoliko nestanak / krađa vozila nisu prijavljeni Policiji, Najmoprimac plaća pun iznos vrednosti vozila. • Najmoprimac je dužan da obezbedi pismenu izjavu na izveštaju o gubitku vozila. • Procena vrednosti ukradenog vozila vrši se prema katalogu Auto Moto Saveza Srbije

7. Odgovornost za štetu učinjenu na iznajmljenom vozilu, Najmoprimac je odgovoran za : • štetu učinjenu na vozilu koju je on ili po njemu ovlašćeni vozač (drugi vozač) načinio pod uticajem droga ili alkohola • štetu prouzrokovanu namerno ili usled grube nemarnosti u vožnji • štetu ako vozač u momentu nastale štete nije imao važeću vozačku dozvolu • krađu ako vozilo u momentu krađe nije bilo zaključano ili alarmom obezbeđeno

8. Najmoprimac se obavezuje da će u slučaju nezgode štititi interese Najmodavca i njegovog Osiguravajućeg društva tako: • što će zabeležiti imena i adrese učesnika i svedoka nezgode • što neće napustiti oštećeno vozio dok ga nije sklonio sa mesta nezgode i osigurao • što će u slučaju većeg oštećenja vozila ili ako u nezgodi ima povređenih lica (čak i kad je očigledna krivica drugih lica) odmah pozvati i sačekati dolazak policije • što će podneti pismeni izveštaj o nezgodi najbližoj poslovnici Najmodavca

9. Propusti li Najmoprimac da u slučaju nezgode ispuni sve uslove navedene u članu 7 i 8 ovog ugovora, odgovaraće za sve posledice i štete koje bi Najmodavcu iz tog propusta proizašle.

10. Osiguranje putnika • Najmoprimac može osigurati vozača i sve putnike u vozilu za invalidnost ili smrt nastalu u saobraćajnom udesu iznajmljenog vozila ugovaranjem i plaćanjem Osiguranja putnika • Lično osiguranje vozača i putnika ne važi kada Najmoprimac vozi pod dejstvom alkohola, droga ili kada se bahato ponaša.

 

Dodatne usluge-cenovnik dodatnih uslova

11. Dostava ili preuzimanje vozila van poslovnica KONAK SRBIJA VILA LUX rent a cara se naplaćuje 20,00 Eur po usluzi.

12. Dostava ili preuzimanje vozila na teritoriji Srbije se naplaćuje po sledećem cenovniku: do 50 km – 30,00 Eur, do 100 km – 50,00 Eur, do 200 km – 80,00 Eur, do 300 km – 130,00 Eur

13. Gorivo nije uključeno u cenu najma. Vozila se iznajmljuju sa punim rezervoarom. Najmoprimac je dužan da pri vraćanju vozila vrati pun rezervoar. Nedostajuće gorivo se naplaćuje 1,4 Eur po litri goriva (cena sa pumpe) kao i dodatnih 20Eur za uslugu punjenja rezervoara. Iznos nedostajućeg goriva koji se naplaćuje prilikom vraćanja vozila je iskazan na Ugovoru o najmu.

14. Pranje veoma zaprljanog vozila Najmoprimac plaća 20,00 Eur po pranju. Hemijsko čišćenje celog vozila se naplaćuje 70,00 Eur, čišćenje svih sedišta 40,00 Eur a samo prednjih/zadnjih sedišta 20,00 Eur.

15. Sedište za decu se dodatno naplaćuje 10,00 Eur po danu a najviše 50,00 Eur po najmu. Uništeno sedište za bebe se naplaćuje 100,00 Eur. Čišćenje jako zaprljanog sedišta za bebe se naplaćuje 10,00 Eur.

16. Lanci za sneg se dodatno naplaćuju 10,00 Eur po najmu. Uništeni lanci za sneg se naplaćuju 50,00 Eur.

17. Krovni gepek/nosač za skije se dodatno naplaćuje 50,00 Eur po najmu. Uništen krovni gepek/nosač za skije se naplaćuje 150,00 Eur.

18. Dodatni vozač se naplaćuje u iznosu od 15,00 Eur.

19. Najmoprimac će u celosti snositi troškove oštećenja nastalih na sledećim delovima vozila koje ne pokriva osiguranje: točkovi, ratkapne, donji postroj, naplatci, unutrašnjost vozila i naknadno ugrađen radio.

20. Uništena guma se naplaćuje 300,00 Eur po najmu.

21. Izgubljeni ključ / daljinski upravljač alarmnog uređaja / gubitak dokumenata vozila Najmprimac plaća u celosti od 300,00 Eur

22. Za izgubljenu / uništenu registarsku tablicu Najmoprimac plaća dodatni trošak od 150,00 Eur.

23. Taksa za izlazak iz zemlje se naplaćuje 3,00 EUR po danu najma, maksimalno 30,00 EUR po najmu.

24. Svi saobraćajni prekršaji nastali u toku najmu su odgovornost Najmoprimca i biće mu naplaćeni u celosti uz uvećanje za manipulativne troškove Najmodavca. Parking kazne se tarifiraju sa 30,00 EUR.

 

Ostali uslovi najma

25. U slučaju da se vozilo iz bilo kojih razloga ostavi van državne granice, Najmoprimacu će biti zaračunat Međunarodni jednosmerni najam za konkretnu destinaciju.

26. Angažovanje vozača se posebno ugovara i naplaćuje. Za sve informacije Najmoprimac bi trebalo da kontaktira KONAK SRBIJA VILA LUX rent a car poslovnicu.

27. Depozit je obavezan je za sve Najmoprimce i iznosi minimalno 200,00 Euro po najmu. Po vraćanju vozila i izmirenju troškova najma i svih eventualnih dodatnih troškova, Najmodavac će vratiti depozit Najmoprimcu.

28. Rok plaćanja fakturisanih iznosa po završetku najma je 5 dana od dana fakturisanja. U slučaju neblagovremene uplate, ukidaju se popusti i obračunava puna cena najskuplje tarife iznajmljivanja, kao i zakonska zatezna kamata.

Meni

Kontaktirajte nas


Poslednje novosti