Škoda Fabia

O nama


Uslovi najma

KONAK SRBIJA VILA LUX rent a car (u daljem tekstu Najmodavac) iznajmljuje Najmoprimcu (u daljem tekstu Najmoprimac) čiji su podaci na prednjoj strani Ugovora o iznajmljivanju vozila, vozilo pod sledećim uslovima:

1. Da svojeručno potpiše Ugovor o iznajmljivanju vozila i time se saglasi sa odredbama ugovora:

• da cene i ostale uslove iznajmljivanja navedene u važećem cenovniku prihvata kao sastavni deo ovog ugovora

• da ima minimum 21 godinu I vozačku dozvolu najmanje 2 godine

• da prima vozilo u ispravnom stanju sa svim pripadajućim priborom i dokumentima o vozilu

• da iznajmljeno vozilo vrati u ugovorenom roku ili ranije na zahtev Najmodavca

• da za produženje ovog ugovorenog perioda korišćenja vozila traži saglasnost Najmodavca 48 sati pre isteka roka vraćanja vozila

• da odmah obustavi vožnju ako se za vreme korišćenja pokvari brojač kilometara i o kvaru brojača najbržim putem obavesti Najmodavca

• da ukoliko se prilikom vraćanja vozila ustanovi da je brojač kilometara oštećen plati Najmodavcu iznos troškova 500 kilometara za svaki dan korišćenja vozila

• da vozilo uredno održava i čuva za vreme korišćenja

• da iznajmljeno vozilo ne koristi pod uticajem alkohola ili droga, u protivzakonite svrhe, za obuku vozača, za prevoz putnika ili robe uz nadoknadu, prevoz ili vuču drugih vozila, prikolica ili njihovih delova, za učestvovanje u moto-sportskim priredbama

• da vozilo koristi samo za vlastite potrebe i da ga ne iznajmi ili posudi trećem licu

• da vozilom upravlja sam ili lice koje on ovlasti u Ugovoru o najmu pod uslovom da to lice ima najmanje 21godina starosti, važeću vozačku dozvolu i da se upiše drugi vozač na Ugovoru

• da iznajmljeno vozilo ne optereti osobama ili predmetima preko dozvoljene nosivosti

• da iznajmljeno vozilo ne koristi u inostranstvu bez saglasnosti Najmodavca

• da bez saglasnosti Najmodavca neće vršiti nikakvu promenu delova, sklopova il uređaja na vozilu

• da će snositi troškove utrošenog benzina


2. U slučaju da se Najmoprimac ne pridržava uslova iz člana 1. obavezuje se da će Najmodavcu nadoknaditi svu i svaku štetu koja bi iz toga proizašla, a čiju visinu utvrđuje Najmodavac.


3. Najmodavac će Najmoprimcu, uz predočenje potvrde o izvršenom plaćanju nadoknaditi troškove ulja i redovnog održavanja vozila (izuzev troškova pranja vozila za vreme korišćenja).


4. Najam vozila se plaća prilikom preuzimanja vozila, i to kreditnom karticom (Visa, Mastercard, Diners, Amex), uplatom na račun (pravna lica) ili gotovinom. Depozit za vreme trajanja najma je obavezan, i polaže se putem kreditne kartice ili gotovinski. Depozit se određuje prema cenovniku na osnovu grupe vozila i dužine najma.


5. Za vreme trajanja najma, korisnik će snositi troškove garažiranja, parkiranja, eventualnih ргекršajnih kazni i drugih nepredvidenih troškova. Najmodavac ima pravo da naknadno zaduži Korisnika usluge za sve kasnije pristigle ргkršaje ili kazne, za koje bude zadužen kao vlasnik vozila.


6. Cena najma ne uključuje sledeće rizike:

• Oštećenja na iznajmljenom vozilu van registrovanog saobraćajnog udesa (oštećenja na parkingu, i sl).- u slučaju oštećenja na parkingu na iznajmljenom vozilu, Najmoprimac plaća celokupnu štetu na iznajmljenom vozilu.

• Krađu vozila za vreme najma a da Najmoprimac kod sebe nema saobraćajnu dozvolu I ključeve od auta - u slučaju nestanka odnosno krađe iznajmljenog vozila a da Najmoprimac kod sebe ima saobraćajnu dozvolu i ključeve od auta Najmoprimac snosi 10% učešća u šteti.


7. Prilikom коrišćenja iznajmljenog vozila, Korisnik usluga је u skladu sa važećim zakonskim propisima i pravilima osiguranja, osiguran za zakonsku odgovornost za štete рričinjene trećim licem, а vozilo је osigurano i polisom kasko osiguranja, ali Korisnik usluge i u slučaju da nije kriv, snosi 10% učešća u šteti. Ukoliko је do oštećenja vozila došlo krivicom Korisnika usluge isti је odgovoran i za štetu u vidu izmakle koristi koja nastane zbog nekorišćenja (stajanja оštećenog vozila za sve vreme trajanja popravke). lznos štete nastale zbog nekorišćenja (stajanja) utvrduje se u iznosu paušalne cene dnevnog najma vozila ро važećem cenovniku.


8. Osiguranje za krađu / gubitak vozila

• Krađu ili nestanak vozila u toku najma Najmoprimac mora, odmah bez odlaganja, da prijavi Najmodavcu i nadležnoj Policiji u mestu gde se krađa – nestanak desio i da popuni Izveštaj o krađi / gubitku vozila u poslovnici Najmodavca.

• Ukoliko nestanak / krađa vozila nisu prijavljeni Policiji, Najmoprimac plaća pun iznos vrednosti vozila.

• Najmoprimac je dužan da obezbedi pismenu izjavu na izveštaju o gubitku vozila.

• Procena vrednosti ukradenog vozila vrši se prema katalogu Auto Moto Saveza Srbije


9. Odgovornost za štetu učinjenu na iznajmljenom vozilu, Najmoprimac je odgovoran za :

• štetu učinjenu na vozilu koju je on ili po njemu ovlašćeni vozač (drugi vozač) načinio pod uticajem droga ili alkohola

• štetu prouzrokovanu namerno ili usled grube nemarnosti u vožnji

• štetu ako vozač u momentu nastale štete nije imao važeću vozačku dozvolu

• krađu ako vozilo u momentu krađe nije bilo zaključano ili alarmom obezbeđeno


10. Najmoprimac se obavezuje da će u slučaju nezgode štititi interese Najmodavca i njegovog Osiguravajućeg društva tako:

• što će zabeležiti imena i adrese učesnika i svedoka nezgode

• što neće napustiti oštećeno vozio dok ga nije sklonio sa mesta nezgode i osigurao

• što će u slučaju većeg oštećenja vozila ili ako u nezgodi ima povređenih lica (čak i kad je očigledna krivica drugih lica) odmah pozvati i sačekati dolazak policije

• što će podneti pismeni izveštaj o nezgodi najbližoj poslovnici Najmodavca


11. Propusti li Najmoprimac da u slučaju nezgode ispuni sve uslove navedene u članu 9 i 10 ovog ugovora, odgovaraće za sve posledice i štete koje bi Najmodavcu iz tog propusta proizašle.


12. Osiguranje putnika

• Najmoprimac može osigurati vozača i sve putnike u vozilu za invalidnost ili smrt nastalu u saobraćajnom udesu iznajmljenog vozila ugovaranjem i plaćanjem Osiguranja putnika

• Lično osiguranje vozača i putnika ne važi kada Najmoprimac vozi pod dejstvom alkohola, droga ili kada se bahato ponaša


13. Najmodavac neće obeštetiti Najmoprimca za gubitak ili oštećenje ličnog prtljaga i robe koje koja se nalazi u / na iznajmljenom vozilu.


14. Najmodavac neće obeštetiti Najmoprimca za štete nastale zbog bilo kakvog kvara na vozilu za vreme korišćenja i / ili zakašnjenja kod isporuke vozila


15. Bilo kakve izmene iz ovog ugovora važe samo ako su pismeno potvrđene od obe ugovorne strane.


16. Ukoliko Najmoprimac izmiruje troškove kreditnom karticom, svojim potpisom na originalu ugovora ovlašćuje Najmodavca da ukupne troškove najma fakturiše kreditnom klubu ili banci koje je izdalo kreditnu karticu.


17. U slučaju prihvatanja stranog sredstva plaćanja kurs razmene bilo koje valute koja se razmenjuje biće konačno utvrđen od strane Najmodavca.


18. U slučaju spora iz ovog ugovora stranke ugovaraju nadležnost suda u Beogradu.

Cenovnik

 

 Tip vozila

km

Cena po danu/Broj dana iznajmljivanja auta

VW Polo 

1.2 BENZIN, MANUELNI MENJAČ, 5 VRATA, 2010 GOD.

neograniceno 

 

29€

25€

21€

17€

 

16€

1-3 dana

 

4-10 dana

 

11-20 dana

 

21-30 dana

 

 30+

 


 

 Tip vozila

km

Cena po danu/Broj dana iznajmljivanja auta

Škoda Fabia 

1.2 BENZIN, MANUELNI MENJAČ, 5 VRATA, 2013 GOD.

neograniceno 

 

29€

25€

21€

17€

 

16€

1-3 dana

 

4-10 dana

 

11-20 dana

 

21-30 dana

 

 30+

 


 

 Tip vozila

km

Cena po danu/Broj dana iznajmljivanja auta

Škoda Octavia

1.9 TDI, DSG MENJAČ (AUTOMATIK), KARAVAN, 5 VRATA, 2006 GOD.

neograniceno 

 

37€

33€

29€

25€

 

24€

1-3 dana

 

4-10 dana

 

11-20 dana

 

21-30 dana

 

 30+

 


 

 Tip vozila

km

Cena po danu/Broj dana iznajmljivanja auta

Golf Plus

1.9 TDI, MANUELNI MENJEČ, 5 VRATA, 2006 GOD.

neograniceno 

 

33€

29€

25€

21€

 

20€

1-3 dana

 

4-10 dana

 

11-20 dana

 

21-30 dana

 

 30+

 


 

 Tip vozila

km

Cena po danu/Broj dana iznajmljivanja auta

VW Touran

1.9 TDI, DSG MENJAČ(AUTOMATIK), 7 SEDIŠTA, 5 VRATA, 2008 GOD.

neograniceno 

 

37€

33€

29€

25€

 

24€

1-3 dana

 

4-10 dana

 

11-20 dana

 

21-30 dana

 

 30+

 


 

 Tip vozila

km

Cena po danu/Broj dana iznajmljivanja auta

Škoda Octavia

1.6 BENZIN-GAS, LIMUZINA, MANUELNI MENJAČ, 5 VRATA, 2009 GOD.

neograniceno 

 

37€

33€

29€

25€

 

24€

1-3 dana

 

4-10 dana

 

11-20 dana

 

21-30 dana

 

 30+


 


 

 Tip vozila

km

Cena po danu/Broj dana iznajmljivanja auta

Škoda Octavia facelift

1.6 TDI, MANUELNI MENJAČ, KARAVAN, 2010 GOD.

neograniceno 

 

37€

33€

29€

25€

 

24€

1-3 dana

 

4-10 dana

 

11-20 dana

 

21-30 dana

 

 30+

 


 

 Tip vozila

km

Cena po danu/Broj dana iznajmljivanja auta

Seat Toledo

1.9 TDI, MANUELNI MENJAČ, 5 VRATA, 2006 GOD.

neograniceno 

 

33€

29€

25€

21€

 

20€

1-3 dana

 

4-10 dana

 

11-20 dana

 

21-30 dana

 

 30+

 

Depozit je minimum 100€ i određuje se prema cenovniku na osnovu grupe vozila i dužini najma

Cene su izražene u EUR | Plaća se u dinarskoj protivvrednosti po prodajnom kursu Narodne banke Srbije na dan uplate.

 • Besplatna dostava autumobila na Aerodrom
 • Sva vozila su s klimom (AC)
 • Besplatano sedište za decu

Škoda Octavia Karavan restyling

 

 

 

 

 

 

 

Tehničke specifikacije

Motor

Benzinski motor

Cilindri

4

Obim cc

1,6 / 1,595

Provrt/Hod, mm

81,0 / 77,4

Max. snaga kW (KS) pri 1/min

75 (102) / 5,600

Max. obrtni moment, Nm pri 1/min

148 / 3,800

Klasa emisija

EU 4

Gorivo

Bezolovni benzin 95/91

Max. brzina km/h

190

Ubrzanje 0-100 km/h

11,8

Potrošnja 1/100 km

7,1

Potrošnja u gradu, 1/100 km

9,9

Potrošnja na otvorenom putu, 1/100 km

5,5

Emisija CO2

170

Spojka

Hidraulični jednostruki suhi disk spojke s membranskom oprugom bez azbesta

Mjenjač

Manualni 5-stupanjski potpuno sinhroniziran

Koeficijent otpora vazduha

0,31

Prednja osovina

McPherson ovjes s nižim trokutastim vezama ramenima i torzijskim stabilizatorom

Zadnja osovina

Koljenasta osovina s vučnim rukama

Kočnice

Hidraulični kočioni sistem s dvostrukim diskovima (asistirani vakuumom) s dvostepenastim sistemom

Prednje kočnice

Disk kočnice s unutrašnjim hlađenjem, jednoklipne plutajuće čeljusti

Zadnje kočnice

Kočioni bubnjevi sa samopodešavajućim paknama

Upravljanje

Direktno upravljanje zupčastom letvom s elektromehaničkim servo-upravljačem

Rezervoar, l

55

     

 

Težine

 

Težina praznog vozila, kg

1.205

Dopuštena ukupna nosivost, kg

585

Nosivost krova, kg

75

Dopuštena ukupna masa, kg

1.790

Ukupna nosivost s prikolicom, nekočeno, kg

500

Ukupna nosivost s prikolicom, kočeno 12%, kg

1.200

Okomito opterećenje kuke za vuču, kg

60

 

Mere

 

Dužina, mm

4.507

Širina, mm

1.731

Visina, mm

1.431

Međuosovinski razmak, mm

2.512

Širina traga spreda, mm

1.513

Širina traga od pozadi, mm

1.494

Širina u području laktova spreda/od pozadi, mm

1.404/1.428

Komforna mera spreda

1.115/864

Komforna mera od pozadi

863/594

Visina sedenja spreda/od pozadi

973/962

Volumen prtljažnika, l

528/1.328

Prilikom točenja goriva sa niskim (u zagradama navedenim) brojevima oktana može doći do smanjenja snage. Podaci o potrošnji odnose se na Normu 99/100 EG. Potrošnja zavisi od opreme automobila i od načina vožnje. Podaci se odnose na baznu verziju. Tehnički podaci odnose se na vozila bez paketa za loše puteve.

 

 

Tip vozila

km

1-3 dana

4-10 dana

11-20 dana

21-30 dana

 

Škoda Octavia A5
TNG

do 200 km*

48

40

34

28

 

preko 200 km**

0.10

0.10

0.10

0.10

  
 • AKCIJA - neograničena kilometraža
 • free Wi-Fi u vozilu u toku najma

Depozit je minimum 200€ i određuje se prema cenovniku na osnovu grupe vozila i dužini najma

Cene su izražene u EUR | Plaća se u dinarskoj protivvrednosti po prodajnom kursu Narodne banke Srbije na dan uplate.

* po danu | ** po kilometru

 • Besplatna dostava autumobila na Aerodrom
 • Sva vozila su s klimom (AC)
 • Besplatano sedište za decu

Dodatni uslovi najma


Najam vozila

1. Obračun usluge najma je iskazan u Dinarima (RSD).

2. Cena najma uključuje vreme najma, pređenu kilometražu, Osiguranje od odgovornosti za štetu prema trećim licima do iznosa utvrđenog zakonom i polisom obaveznog osiguranja Osiguravajućeg društva kod kojeg Najmodavac osigurava vozilo osim ukoliko Ugovorom o najmu nije drugačije predviđeno.

3. Najmoprimac je materijalno odgovoran za štete prouzrokovane trećim licima, preko zakonom propisanog iznosa, nastale u udesu njegovom krivicom.

4. Minimalno korišćenje usluga je 24 časa i 200 km koliko će Najmoprimcu biti zaračunato bez obzira na kraće vreme ili manji broj pređenih kilometara.

5. Prekoračenje korišćenja vozila do 60 minuta se ne zaračunava. Nakon 60 min zaračunava se dodatni dan najma. Odgovornosti i osiguranja Osiguranje za štete nastale na vozilu

6. Osiguranje za krađu / gubitak vozila • Krađu ili nestanak vozila u toku najma Najmoprimac mora, odmah bez odlaganja, da prijavi Najmodavcu i nadležnoj Policiji u mestu gde se krađa – nestanak desio i da popuni Izveštaj o krađi / gubitku vozila u poslovnici Najmodavca. • Ukoliko nestanak / krađa vozila nisu prijavljeni Policiji, Najmoprimac plaća pun iznos vrednosti vozila. • Najmoprimac je dužan da obezbedi pismenu izjavu na izveštaju o gubitku vozila. • Procena vrednosti ukradenog vozila vrši se prema katalogu Auto Moto Saveza Srbije

7. Odgovornost za štetu učinjenu na iznajmljenom vozilu, Najmoprimac je odgovoran za : • štetu učinjenu na vozilu koju je on ili po njemu ovlašćeni vozač (drugi vozač) načinio pod uticajem droga ili alkohola • štetu prouzrokovanu namerno ili usled grube nemarnosti u vožnji • štetu ako vozač u momentu nastale štete nije imao važeću vozačku dozvolu • krađu ako vozilo u momentu krađe nije bilo zaključano ili alarmom obezbeđeno

8. Najmoprimac se obavezuje da će u slučaju nezgode štititi interese Najmodavca i njegovog Osiguravajućeg društva tako: • što će zabeležiti imena i adrese učesnika i svedoka nezgode • što neće napustiti oštećeno vozio dok ga nije sklonio sa mesta nezgode i osigurao • što će u slučaju većeg oštećenja vozila ili ako u nezgodi ima povređenih lica (čak i kad je očigledna krivica drugih lica) odmah pozvati i sačekati dolazak policije • što će podneti pismeni izveštaj o nezgodi najbližoj poslovnici Najmodavca

9. Propusti li Najmoprimac da u slučaju nezgode ispuni sve uslove navedene u članu 7 i 8 ovog ugovora, odgovaraće za sve posledice i štete koje bi Najmodavcu iz tog propusta proizašle.

10. Osiguranje putnika • Najmoprimac može osigurati vozača i sve putnike u vozilu za invalidnost ili smrt nastalu u saobraćajnom udesu iznajmljenog vozila ugovaranjem i plaćanjem Osiguranja putnika • Lično osiguranje vozača i putnika ne važi kada Najmoprimac vozi pod dejstvom alkohola, droga ili kada se bahato ponaša.

 

Dodatne usluge-cenovnik dodatnih uslova

11. Dostava ili preuzimanje vozila van poslovnica KONAK SRBIJA VILA LUX rent a cara se naplaćuje 20,00 Eur po usluzi.

12. Dostava ili preuzimanje vozila na teritoriji Srbije se naplaćuje po sledećem cenovniku: do 50 km – 30,00 Eur, do 100 km – 50,00 Eur, do 200 km – 80,00 Eur, do 300 km – 130,00 Eur

13. Gorivo nije uključeno u cenu najma. Vozila se iznajmljuju sa punim rezervoarom. Najmoprimac je dužan da pri vraćanju vozila vrati pun rezervoar. Nedostajuće gorivo se naplaćuje 1,4 Eur po litri goriva (cena sa pumpe) kao i dodatnih 20Eur za uslugu punjenja rezervoara. Iznos nedostajućeg goriva koji se naplaćuje prilikom vraćanja vozila je iskazan na Ugovoru o najmu.

14. Pranje veoma zaprljanog vozila Najmoprimac plaća 20,00 Eur po pranju. Hemijsko čišćenje celog vozila se naplaćuje 70,00 Eur, čišćenje svih sedišta 40,00 Eur a samo prednjih/zadnjih sedišta 20,00 Eur.

15. Sedište za decu se dodatno naplaćuje 10,00 Eur po danu a najviše 50,00 Eur po najmu. Uništeno sedište za bebe se naplaćuje 100,00 Eur. Čišćenje jako zaprljanog sedišta za bebe se naplaćuje 10,00 Eur.

16. Lanci za sneg se dodatno naplaćuju 10,00 Eur po najmu. Uništeni lanci za sneg se naplaćuju 50,00 Eur.

17. Krovni gepek/nosač za skije se dodatno naplaćuje 50,00 Eur po najmu. Uništen krovni gepek/nosač za skije se naplaćuje 150,00 Eur.

18. Dodatni vozač se naplaćuje u iznosu od 15,00 Eur.

19. Najmoprimac će u celosti snositi troškove oštećenja nastalih na sledećim delovima vozila koje ne pokriva osiguranje: točkovi, ratkapne, donji postroj, naplatci, unutrašnjost vozila i naknadno ugrađen radio.

20. Uništena guma se naplaćuje 300,00 Eur po najmu.

21. Izgubljeni ključ / daljinski upravljač alarmnog uređaja / gubitak dokumenata vozila Najmprimac plaća u celosti od 300,00 Eur

22. Za izgubljenu / uništenu registarsku tablicu Najmoprimac plaća dodatni trošak od 150,00 Eur.

23. Taksa za izlazak iz zemlje se naplaćuje 3,00 EUR po danu najma, maksimalno 30,00 EUR po najmu.

24. Svi saobraćajni prekršaji nastali u toku najmu su odgovornost Najmoprimca i biće mu naplaćeni u celosti uz uvećanje za manipulativne troškove Najmodavca. Parking kazne se tarifiraju sa 30,00 EUR.

 

Ostali uslovi najma

25. U slučaju da se vozilo iz bilo kojih razloga ostavi van državne granice, Najmoprimacu će biti zaračunat Međunarodni jednosmerni najam za konkretnu destinaciju.

26. Angažovanje vozača se posebno ugovara i naplaćuje. Za sve informacije Najmoprimac bi trebalo da kontaktira KONAK SRBIJA VILA LUX rent a car poslovnicu.

27. Depozit je obavezan je za sve Najmoprimce i iznosi minimalno 200,00 Euro po najmu. Po vraćanju vozila i izmirenju troškova najma i svih eventualnih dodatnih troškova, Najmodavac će vratiti depozit Najmoprimcu.

28. Rok plaćanja fakturisanih iznosa po završetku najma je 5 dana od dana fakturisanja. U slučaju neblagovremene uplate, ukidaju se popusti i obračunava puna cena najskuplje tarife iznajmljivanja, kao i zakonska zatezna kamata.

Mercedes E220

Rezervišite na vreme luksuzni Mercedes E220.

Motor i prenos

Broj cilindara

4

Raspored cilindara

Serijski

Broj ventila po cilindru

4

Prečnik x hod klipa

83.0 x 99.0 mm

Tip ubrizgavanja

Common rail

Sistem otvaranja ventila

DOHC

Turbo

Turbo interkuler

Zapremina motora

2143 cm3

Maksimalna snaga (kw)

125 kW

Maksimalna snaga (KS)

170 KS

Maks. snaga pri obrtajima

3000 o/min

Maksimalni obrtni moment

400 Nm

Maks. obrtni moment pri obrtajima

1400 o/min

Stepen kompresije

16,2 :1

Tip menjača

Manuelni

Broj stepeni prenosa

6

Pogon

RWD

 

Tip vozila

km

1-3 dana

4-10 dana

11-20 dana

21-30 dana

 

Mercedes E220 

do 200 km*

160

140

100

90

 

preko 200 km**

0.10

0.10

0.10

0.10

  
 • AKCIJA - neograničena kilometraža
 • free Wi-Fi u vozilu u toku najma

Depozit je minimum 200€ i određuje se prema cenovniku na osnovu grupe vozila i dužini najma

Cene su izražene u EUR | Plaća se u dinarskoj protivvrednosti po prodajnom kursu Narodne banke Srbije na dan uplate.

* po danu | ** po kilometru

 • Besplatna dostava autumobila na Aerodrom
 • Sva vozila su s klimom (AC)
 • Besplatano sedište za decu

More Articles...

 1. Škoda Fabia
 2. Audi A3

Kontaktirajte nas


Poslednje novosti